• รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • ออกแบบก่อสร้างและอาคาร
  Home Building Design


  กระบวนการในการบริการด้านออกแบบก่อสร้างและอาคาร
         
          
  ขั้นตอนการบริการการออกแบบก่อสร้างบ้านและอาคาร

   
  การเลือกแบบบ้าน

  • ทางห้างฯ จะต้องให้ทางลูกค้าจะต้องเตรียมโฉนดที่ดิน รูปแบบบ้าน และงบประมาณ มาให้ทางเราได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าพร้อมที่จะนำเสนอ
  • หากทางลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้ว ทางเรายินดีที่จะคิดราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอราคาให้กับท่าน
  • หากท่านต้องการให้ทางห้างฯทำการออกแบบบ้านใหม่ ท่านสามารถแจ้งวัตถุประสงค์หรือร่างแบบคร่าวๆได้  เพื่อจะดำเนินการทำแบบร่าง และราคาเสนอต่อลูกค้าเพื่อทำการตัดสินใจ


                                  


  การชำระเงิน ทางห้างฯแบ่งการชำระเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดดังต่อไปนี้

   1   เมื่อเซ็นสัญญาค่ามัดจำค่าออกแบบ
   2   เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้าง
   3   เมื่อทำงานวางฐานราก โครงสร้าง เสาคานชั้นล่าง ชั้นสอง เทพื้นคอนกรีต (ยกเว้นห้องน้ำชั้นล่าง) แล้วเสร็จ
   4   เมื่อเทคอนกรีต คานพื้นเสาชั้น 2 และบันได คานเสริมเหล็ก(เฉพาะกรณีมีดาดฟ้าและ บันได  คานเสริมเหล็ก) แล้วเสร็จ
   5   โครงหลังคา  มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภาย
        ในบ้าน แล้วเสร็จ
   6   เมื่องานฉาบปูน  เดินสายไฟฟ้า  ฝ้าภายใน  ปูกระเบื้อง  ผนัง มุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
   7   เมื่องานติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นพื้นลามิเนต, พื้นไม้สำเร็จรูปและพรม)  แล้วเสร็จ
   8   เมื่อทำงานทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์  ดวงโคม ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย  และเก็บงานทั้งหมด แล้วเสร็จ


                                          


  การสั่งสำรวจที่ดินและสั่งดำเนินการทำแบบ
  • หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกแบบบ้านที่ต้องการแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการสั่งสำรวจที่ดิน และสั่งดำเนินการจัดแบบเพื่อขออนุญาตปลูกสร้าง ดังนี้
  • ชำระค่าสั่งสำรวจที่ดินและดำเนินการจัดแบบและอนุญาต คิดเป็น 5% ของราคาค่าก่อสร้าง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเงินของแต่ละผลิตภัณฑ์)
  • เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้ว ทางห้างฯจะดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญไปรังวัดขนาดที่ดิน และตรวจสถานที่พร้อมแจ้งผล LAY-OUTแบบบ้านของท่าน พร้อมสรุปผลสำรวจที่ดินเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าทราบภายใน 10 วันนับตั้งแต่ทำการสำเร็จเสร็จสิ้น
  • ทีมขายและสถาปนิกนัดปรับแบบให้เข้ากับขนาดที่ดินและความต้องการของลูกค้า
  การทำสัญญา หรือข้อตกลงเริ่มงาน

         เมื่อทางลูกค้าได้ทราบถึงขั้นตอนการบริการแล้ว   ขั้นต่อไปคือการจัดทำข้อตกลงเริ่มงานกับทางห้างฯ เพื่อช่วยให้บ้านของลูกค้า  สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ถูกต้องตามรายการที่แจ้งไว้ และสามารถสั่งจองวัสดุตามที่ลูกค้าต้องการได้ทันกับความต้องการ ในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้งานก่อสร้างไม่ติดขัด และสามารถก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีเงื่อนไข 2 ส่วนคือ

  ส่วนที่ 1 เป็นเงื่อนไขสำคัญในการตกลงเริ่มงาน  การตกลงเริ่มงานจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อลูกค้าหรือห้างฯได้ดำเนินการ เรื่องดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
  •  เตรียมที่ดินในการก่อสร้างแล้วเสร็จ
  •  ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
  •  เลือกวัสดุตามรูปแบบมาตรฐานต่างๆ แล้วเสร็จ
  •  การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
  •  ทำข้อตกลงยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าถาวร
  ส่วนที่ 2 คือขั้นตอนการทำข้อตกลงเริ่มงานกับทางห้างฯ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ในส่วนของการบริการลูกค้าจะมีการ นัดหมายลูกค้าเพื่อเยี่ยมชมส่วนของการบริการลูกค้า ณ ออฟฟิค SSV-Engineering ที่สะดวกเข้าไป เพื่อชมวัสดุมาตรฐาน ต่างๆและแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงกับพนักงาน    เมื่อทำการสรุปการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แล้ว   ก็จะจัดทำเอกสารสรุป ข้อตกลงการเริ่มงาน หรือ Agreement จัดตรวจทานและเซ็นรับรอง ส่วนการก่อสร้างของห้างฯ จะดำเนินการก่อสร้าง ให้ลูกค้าตามขั้นตอนต่อไป

  การเปิดงาน เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

        หลังจากที่ลูกค้าได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเริ่มงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเริ่มงาน ตอกเสาเข็ม  และขึ้น เสาเอก ส่วนงานก่อสร้างทางบริษัทฯ จะทำการโทรนัดลูกค้า เพื่อเข้าไปวางผัง เมื่อวางผังเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตอก เสาเข็ม ซึ่งถือเป็นการจบงานงวดที่สอง และหลังจากตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ามีฤกษ์เสาเอก ทีมงานจะดำเนิน การเตรียมเสาที่จะใช้เป็นเสาเอกให้ท่าน กรณีลูกค้ามีฤกษ์เสาเอก ให้แจ้งห้างฯ ณ วันที่เซ็นสัญญา โดยมีกำหนดไม่น้อย กว่า 10 วันก่อนถึงกำหนดฤกษ์ลงเสาเอก เพื่อทางห้างฯจะได้    สามารถเตรียมงาน   และดำเนินการขึ้นเสาเอกให้ลูกค้าได้ โดยสมบูรณ์   และหลังจากขึ้นเสาเอกแล้ว ทางห้างฯ จะทำการเริ่มงานงวดที่ 3 ต่อไป

  ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงงาน

       สำหรับขั้นตอนนี้ หากลูกค้าต้องการ ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างจากสัญญา ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในขั้น ตอนการจัดทำข้อตกลงเริ่มงาน และสามารถติดต่อพนักงานส่วนบริการลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด หรือเงื่อนไขได้ทันที

  การบริการ และอำนวยความสะดวกด้านขออนุมัติ - ติดต่อหน่วยงานราชการ

        ขั้นตอนของการบริการอำนวยความสะดวกด้านการขออนุมัติติดต่อหน่วยงานราชการได้แก่ งานขออนุญาตปลูกสร้างการขอประปาและไฟฟ้าชั่วคราว การขอบ้านเลขที่และการขอติดตั้งประปาและไฟฟ้าถาวร เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมก่อนการเข้าอยู่พักอาศัยบริการขออนุญาต เลขที่บ้าน มิเตอร์ประปา-ไฟฟ้าห้างฯ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน ให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว และมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในระหว่างก่อสร้างนั้น ห้างฯจะเป็นผู้ดำเนินการขอ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งประปาชั่วคราวของการประปานครหลวง ห้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ในกรณีที่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวตามปกติลูกค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวรของการประปานครหลวง ลูกค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และตามมาตรฐานของประปานครหลวงที่กำหนดไว้ซึ่งห้างฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
         กรณี น้ำบาดาลทั่วไปและน้ำประปา ที่ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค ลูกค้าต้องเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ประปา (ค่ามิเตอร์,ค่าประกันการใช้น้ำ,ค่าท่อ,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าดำเนินการของ อบต.) โดยห้างฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ และรับผิดชอบค่าน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างของห้างฯ
  เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขออนุญาตปลูกสร้าง
  • สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ (ถ่ายทุกหน้าจำนวน 7 ชุด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกท่าน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 7 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้างจำนวน 7 ชุด
  • กรณีลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินไม่ได้กู้ร่วมด้วย ให้ลูกค้าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารเรื่องการสินเชื่อ เป็นกรณีไป
  • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและนำเอกสารให้บริษัทเพื่อขอดำเนินการอนุญาตปลูกสร้างในวันทำสัญญา
  ขั้นตอนการปิดงาน หรือการรับมอบบ้าน

        หลังจากที่บ้านของลูกค้าได้ดำเนินการก่อสร้าง จนมาถึงงานงวดสุดท้ายแล้ว ในขั้นตอนการเก็บงาน ทางห้างฯ จะทำการส่ง มอบบ้านเพื่อให้ลูกค้า ซึ่งขั้นตอนในการส่งมอบบ้าน เมื่อห้างฯ ดำเนินการเก็บงานแล้ว เสร็จจะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้าตอบกลับรายการที่ต้องการให้ห้างฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยห้างฯจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้กับลูกค้าภาย ใน7 วัน หลังจากได้รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมหรือนัดวิศวกรควบคุมงานไปรับรายการ ณ สถานที่ ที่ลูกค้านัดหมายเพื่อให้ห้างฯ ได้ดำเนินการแก้ไขงานครั้งสุดท้ายก่อนการรับมอบบ้าน
       ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อทางห้างฯแก้ไขงานตามรายการที่ลูกค้าแจ้งตอบกลับมายังห้างฯแล้วเสร็จ ตัวแทนห้างฯ จะนัดลูกค้า ให้ทำการลงนามรับมอบบ้านเพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นพนักงานฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่าย สิ้นสุดโครงการให้กับ ลูกค้า และพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอน การรับประกันผลงานหลังได้รับมอบบ้าน และชี้แจงขั้นตอนการรับมอบบ้าน เอกสารรับประกันผลงาน และกุญแจบ้าน รวมทั้งเอกสารสำคัญทางราชการ ถือว่าสิ้นสุดการขั้นตอนการรับสร้างบ้านกับ บริษัท เอส เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   
  • การบริการด้านการออกแบบอาคารและก่อสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ โดยเปิดบริการและประชาสัมพันธ์ ทาง www.ssv-engineering.com มีขอบข่ายให้บริการ ทางด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานบ้านและอาคารพาณิชย์ทุกประเภท  พร้อมนำเสนอแบบบ้าน 3D   เราเตรียมพร้อมด้านทีมงานออกแบบ-เขียนแบบ งานประเมินราคาได้อย่างชัดเจนโดยทางลูกค้าได้เอาตัวอย่างหรือความต้องการที เราได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้น  มาสร้างผลงานออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน อาคารพักอาศัยเดี่ยวโครงการจัดสรร อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ หอพัก เป็นต้น
  • การให้บริการด้านบริการผลิต งานรับเหมาก่อสร้าง งานรับสร้างบ้าน โดยเปิดบริการและประสัมพันธ์ ทาง www.ssv-engineering.com  มีขอบข่ายให้บริการทางด้านให้คำปรึกษางานก่อสร้าง งานรับเหมาจัดภูมิทัศน์ รับสร้างบ้าน อาคารต่างๆ มีแบบบ้านให้เลือกและปรับเปลี่ยน หรือออกแบบใหม่  สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจมาตรฐานของช่าง ความรับผิดชอบสูง เรามีทีมงานทีประสานงานและควบคุมการผลิตชำนาญ เฉพาะทางดูแลตลอดการก่อสร้าง พร้อมรับประกันผลงาน
  • รูปแบบการให้บริการส่วนใหญ่เป็นการควบคุมงานของ คุณวรเอก หน่อแก้ว กรรมการผู้จัดการ ที่ออกแบบบ้านและสร้างบ้านได้โดดเด่นประทับใจลูกค้า เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นจุดยืนสำคัญมาตลอด ทีมงานมัณฑนากรของบริษัทได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาการ คิด ค้นคว้าการออกแบบใหม่มาอย่างต่อเนื่อง