• รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
  Interior Design


  กระบวนการในการบริการออกแบบตกแต่งภายใน

              
  • เราสามารถเลือกปฏิบัติได้สองกรณี คือ การออกแบบเขียนแบบภายในเสร็จก่อนการก่อสร้างอาคารหรือออกแบบ เขียนแบบภายในระหว่างก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงร่าง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์จากสถาปนิกออกแบบอาคาร โดยทั่วไปกรณีหลังจะเป็นที่นิยม เริ่มต้นช่วงที่ก่อสร้างโครงสร้าง มัณฑนากรรับรายละเอียด ความต้องการจากท่านเจ้าของโครงการ
  • นำเสนอแบบร่าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น
  • สรุปแบบร่างเพื่อเขียนแบบผลิตชิ้นงาน โดยความเหมาะสมจะอยู่ก่อนก่ออิฐ เพราะมัณฑนากรสามารถปรับปรุงผนังอาคาร ฝ้าเพดาน ตำแหน่งปลั๊ก สวิทซ์ ให้สอดคล้องกับเฟอร์นิเจอร์ได้
  • นำแบบมาประเมินราคาตกแต่งขั้นสุดท้าย
  • ดำเนินงานตกแต่ง ในสถานที่ก่อสร้างหลังจากงานปูพื้นแล้วเสร็จ กรณีพื้นไม้ต้องชะลอการทำสีขั้นสุดท้ายไว้ก่อน
  • ติดตั้งอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ และทำความสะอาดขั้นต้นให้ปลอดฝุ่น
  • แต่งสี ทำสีผนัง และสีเคลือบพื้นขั้นสุดท้าย
  • ติดตั้งอุปกรณ์ ของตกแต่งอาคาร ม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
  • ทำความสะอาด ส่งมอบงาน
   
  •