• รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • รับสร้างบ้าน เชียงใหม่
 • ออกแบบจัดสวน
  Landscape Design


  กระบวนการในการบริการออกแบบจัดสวน

            งานจัดสวนเป็นงานภายนอกอาคาร เริ่มทำหลังจากเริ่มงานตกแต่งได้ระยะหนึ่ง แล้วเสร็จพร้อมงานตกแต่งภายใน

   
  • ออกแบบร่าง นำเสนอ พันธุ์ไม้ และงบประมาณ กรณีท่านต้องการให้มีการก่อสร้าง น้ำตก น้ำพุ รั้ว บ่อปลาจะต้องแจ้งให้สถาปนิก ผู้ออกแบบทราบตั้งแต่ต้นเริ่มงานก่อสร้าง เนื่องจากมีระบบงานไต้ดินบางอย่างที่อาจทับซ้อนกับงานก่อสร้างอาคาร สถาปนิกจะได้วางเค้าโครงการหรือเตรียมระบบไว้ได้เพียงพอ
  • สรุปแบบร่างและงบประมาณ  ตกลงทำสัญญา ว่าจ้างการจัดสวน
  • ทำการปลูกต้นไม้ใหญ่ และก่อสร้างงานประเภทโครงสร้างหลัก ที่ต้องใช้เครื่องจักร หรือเคลนเข้ามาดำเนินงานระยะเวลาช่วงนี้ อยู่ระหว่างการก่อผนังอาคาร หรือตกแต่งภายใน แต่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อน งานฝังท่อระบายน้ำงานทำทางเท้า ถนนภายในโครงการ
  • งานก่อสร้างและงานระบบไต้ดินแล้วเสร็จ ปรับดินปลูกต้นไม้เล็ก ไม้พุ่ม ไม้เตี้ย ไม้ประดับ และหญ้า
  • จัดวางงานตกแต่งสวน ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งสวน
  • ทำความสะอาด ส่งมอบงาน(การดูแลต้นไม้ การรับประกันต้นไม้ กล้าไม้ บริษัทให้สวนผู้จำหน่ายต้นไม้ กล้าไม้ เข้ามาดูแลโดยตรงแล้วแต่สถานที่ก่อสร้างแต่ละโครงการ)